SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
3
9
4
6
9
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Đơn xin đầu tư Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
2 Thủ tục đăng ký đầu tư trong nước Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
3 Đăng ký hoạt động chi nhánh công ty cổ phần Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
4 Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
5 đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
6 Thủ tục, quy trình xin đầu tư vào Bạc Liêu Xúc tiến Đầu tư - TM và DL Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - TM và DL
7 Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty hợp doanh Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
8 Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty hợp doanh Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
9 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp doanh Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
10 Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
11 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
12 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
13 ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN (CHỦ SỞ HỮU LÀ CÁ NHÂN) Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
14 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
15 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
16 ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
17 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
18 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Kế hoạch - Đầu tư Sở kế hoạch đầu tư
19 Xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an Sở Công an
20 Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận điều kiện về an ninh trật tự Công an Sở Công an
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối35 thủ tục