SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
3
9
3
3
1
Hoạt động trung tâm Thứ Ba, 09/10/2012, 07:20

Hỗ trợ doanh nghiệp trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh

Tại cuộc gặp giữa UBND tỉnh Bạc Liêu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày 9/5/2012 đã có nhiều ý kiến phản ảnh, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Do lãi suất tín dụng tăng cao, thị trường bất động sản không sôi động; doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn; nhiều doanh nghiệp tạm ngưng họat động hoặc tuyên bố phá sản; việc thực hiện giảm lãi suất cho vay; chính sách miễn, giãn, giảm thuế còn chậm; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn còn bất cập, chưa thật đồng bộ; chậm triển khai các nguồn quỹ hỗ trợ cho doanh nghiệp…

Cũng tại cuộc gặp này, sau khi nghe các ngành chức năng liên quan giải thích, làm rõ thêm những vấn đề cần phải giải quyết trước những khó khăn của doanh nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hòang Bê đã kết luận và chỉ đạo như sau:

Trước hết, khó khăn chung của các doanh nghiệp là do sự tác động từ cuộc khủng hỏang kinh tế, tài chính của thế giới; sự điều hành của Chính phủ tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thị trường tiêu thụ giảm sút; xuất khẩu gặp nhiều khó khăn làm cho nguồn lực của doanh nghiệp bị yếu đi, năng lực sản xuất, kinh doanh và khả năng thực hiện các dự án đầu tư bị chậm lại. Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp chưa kịp thời; một số ngành chưa thật sự đổi mới phong cách làm việc, chưa thực hiện đúng quy chế trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư…Vì vậy, phải thật sự thống nhất quan điểm xem doanh nghiệp và nhà đầu tư là ân nhân, là nhân tố tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội; trong lúc doanh nghiệp gặp khó khăn, phải chung tay hỗ trợ và giải quyết kịp thời. Các ngành cần tập trung tổ chức thực hiện ngay các chủ trương, chính sách của Trung ương có liên quan đến doanh nghiệp; xem xét, xử lý kịp thời, đúng thời gian quy định các thủ tục hành chính khi giao dịch với doanh nghiệp. Tỉnh sẽ nghiên cứu để kịp thời hỗ trợ thêm về cơ chế, điều kiện để giúp cho doanh nghiệp.

Thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngay sau cuộc gặp doanh nghiệp, các Sở, ngành chức năng đã tích cực thực hiện ngay một số biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đến nay, kết quả bước đầu được ghi nhận như sau:

1. Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường và Chỉ thị 01/CT-NHNN, ngày 13/02/2012 của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo họat động ngân hàng an tòan hiệu quả trong năm 2012. Tính đến 31/8/2012, dư nợ có lãi suất thấp hơn hoặc bằng 15% là gần 5.200 tỷ đồng, trong đó: dư nợ lãi suất nhỏ hơn hoặc bằng 10% gần 280 tỷ đồng; dư nợ lãi suất từ 10% đến 13% là gần 925 tỷ đồng; dư nợ lãi suất từ 13 đến 15% là gần 4.000 tỷ đồng.

2. Dự kiến số thuế, tiền sữ dụng đất được miễn, giảm, gia hạn theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ như sau:

+ Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 là 9,5 tỷ đồng;

+ Thuế giá trị gia tăng gia hạn 06 tháng là 57,4 tỷ đồng;

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn chuyển nộp sang năm 2013 là 2,3 tỷ đồng;

+ Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp năm 2012 là 1,4 tỷ đồng và được gia hạn chuyển nộp năm 2013 là 300 triệu đồng.

3. Hỗ trợ nguồn vay từ Quỹ Đầu tư – Phát triển của tỉnh: Tính đến 30/9/2012 thẩm định 10 dự án, trong đó, đã giải ngân 06 dự án với số vốn là 42 tỷ đồng và đang thông báo cho vay 04 dự án là 63,4 tỷ đồng. Ngòai ra, Quỹ đang xem xét thẩm định 06 dự án tiềm năng để cho vay lại từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới WB là 97,5 tỷ đồng.

4. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 5, khóa VIII, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 02 Quyết định:

- Quyết định số 1608/QĐ-UBND, ngày 03/7/2012 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu.

- Quyết định số 2258, ngày 12/9/2012 về việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu.

Tính đến hết tháng 9/2012, Trung tâm xúc tiến ĐT-TM&DL phối hợp với VCCI chi nhánh Cần Thơ mở 04 bồi dưỡng tại tỉnh cho 220 doanh nghiệp về các chuyên đề: Cập nhật các văn bản pháp luật về thuế hiện hành năm 2012; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, kế tóan và quản lý nhân sự.

Sở Công thương phối hợp với Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại (cơ sở Cần thơ) mở 02 lớp nghiệp vụ gas, xăng dầu cho 61 doanh nghiệp. Tổ chức 07 chuyến hàng Việt về nông thôn tại huyện Giá Rai và Hồng Dân.

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế họach&Đầu tư làm thủ tục đăng ký thành lập mới cho 91 doanh nghiệp.

5. 9 tháng đầu năm 2012, Trung tâm xúc tiến Đầu tư – Thương mại & Du lịch tiếp nhận 25 dự án đầu tư, trong đó có 01 dự án đã đăng ký vốn đầu tư 113 triệu USD. Số dự án hòan thành và trình UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư là 8 dự án; số dự án còn lại đang hiệp thương với các Sở, ngành, huyện, thành phố là 17 dự án. Tư vấn, hướng dẫn cho 21 doanh nghiệp, nhà đầu tư xin thành lập mới doanh nghiệp; điều chỉnh quy họach; hợp đồng xin thuê đất; giới thiệu mua bán sản phẩm, hàng hóa qua mạng…

Phát huy kết quả thực hiện, các tháng còn lại của năm 2012 và những năm tiếp theo. Tỉnh Bạc Liêu sẽ tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhất Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trước mắt, thực hiện một số công việc sau:

1. Tham gia đầy đủ Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương: Chương trình do tổ chức SECO tài trợ; Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công thương thực hiện.

- Thời gian thực hiện 04 năm, bắt đầu từ năm 2012, chia là 02 giai đọan: Giai đọan khởi động 12 – 15 tháng đầu tiên và giai đọan chính thức từ năm thứ 2 trở đi; bao gồm 39 tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh Bạc Liêu.

- Ngân sách dự kiến 3.890.570 đô la Mỹ (trong đó vốn đối ứng của Cục xúc tiến thương mại và các tổ chức địa phương là 570.570 đô la Mỹ, tương đương 14,6%; SECO tài trợ 3.320.000 đô la Mỹ).

- Nội dung hỗ trợ: Thông tin thương mại; Tiêu chuẩn sản phẩm quốc  gia/thị trường nhập khẩu; Thiết kế và phát triển sản phẩm; tham gia các phái đòan thương mại và các hội chợ thương mại trong, ngòai nước…

2. Kế họach hội thảo xúc tiến đầu tư đồng bằng sông Cửu Long nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Nhật Bản tổ chức tại Cần Thơ vào trung tuần tháng 11/2012 do VCCI chi nhánh Cần Thơ làm đầu mối. Chủ yếu là các Công ty tư vấn của Nhật Bản sẽ trao đổi với các địa phương trong vùng về những thuận lợi, khó khăn, kỳ vọng của các nhà đầu tư Nhật Bản khi tiếp cận các dự án đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

3. Hiện nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang giao cho Sở Nội vụ và các ngành chức năng liên quan nghiên cứu đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại văn bản số 231/CV-BTVHH ngày 10/9/2012. Qua đó, các Tỉnh, Thành phố nên tổ chức Hội thống nhất lấy tên là “Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa” và là thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME); Hiệp hội có cơ quan chuyên trách, tăng cường cán bộ, tối thiểu là 03 người, được hưởng các chế độ như cán bộ, viên chức nhà nước; được hỗ trợ trụ sở làm việc và kinh phí họat động thường xuyên.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp giám sát việc triển khai thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo họat động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/02/2012 của Thống đốc NHNN VN; Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường…

5. Tập trung mời và trực tiếp đến các doanh nghiệp hướng dẫn, cập nhật thông tin để đủ điều kiện tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Bạc Liêu do Trung tâm xúc tiến Đầu tư – Thương mại & Du lịch quản lý và khai thác. Tất cả kinh phí tham gia là hòan tòan miễn phí.

6. Từ nay đến hết năm 2012, Sở Kế họach & Đầu tư tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương mở 02 lớp Khởi sự và Quản trị doanh nghiệp, thời gian từ 5 đến 6 ngày/lớp. Sang năm 2013, Trung tâm XTĐT-TM&DL cùng với các Sở chức năng phối hợp với VCCI, Cục XTTM, Cục XTĐT sẽ tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho doanh nghiệp theo kế họach./.

 

                                    Trương Tấn Mười

                         Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư-Thương mại&Du lịch

                                                            Tỉnh Bạc Liêu


Số lượt người xem: 1810 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày