SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
9
1
2
9
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 23/11/2015, 13:35

Bạc Liêu, phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển.

Tổng kết 5 năm (2011 – 2015) triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Nhờ có sự tập trung chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt bằng việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Tình hình phát triển kinh tế thời gian gần đây đã có những chuyển biến mạnh mẽ, khả quan.

Số liệu báo cáo tổng kết 5 năm (2011 – 2015) triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bạc liêu cho thấy những dấu hiệu khá tích cực. Tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân chưa đạt được mục tiêu như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra (13,5%). Song, quá trình thực hiện với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp lãnh đạo trong tỉnh bằng việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện kịp thời, sát với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh sự hỗ trợ giúp đở của Trung ương là sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế, thời gian gần đây đã có những chuyển biến mạnh mẻ, khả quan. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn (2011 – 2015) đạt 12,12%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ  4.733,77 tỷ đồng (năm 2010), ước đạt 10.810 tỷ đồng (năm 2015). Tăng bình quân 17,96%/năm. Trong đó, vốn đầu tư khu vực kinh tế nhà nước 2.872 tỷ đồng, chiếm 26,57%; đầu tư trực tiếp nước ngoài 66 tỷ đồng, chiếm 0,6%; vốn đầu tư ngoài nhà nước và vốn khác 7.871 tỷ đồng, chiếm 72,8% (Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đến năm 2015 vốn đầu tư ngoài nhà nước chiếm 74%)

Xác định tầm quan trọng của việc huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong suốt nhiệm kỳ, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp các ngành và nhân dân trong tỉnh đã tập trung nỗ lực khắc phục có hiệu quả những khó khăn, yếu kém về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông từ đô thị đến nông thôn, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư một cách nhất quán nhằm tăng cường sức thu hút đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, những năm cuối nhiệm kỳ, công tác mời gọi, thu hút đầu tư đã mang lại những kết quả khá khả quan.

Nếu trước năm 2010, tỉnh Bạc Liêu thu hút được rất ít dự án đầu tư và chủ yếu là những dự án về nuôi trồng và chế biến thủy hải sản thì 5 năm trở lại đây trên địa bàn toàn tỉnh đã thu hút trên 110 dự án. Tổng vốn đăng ký của các dự án lên đến hơn 21 nghìn tỷ đồng đầu tư trên hầu hết các lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, thương mại, khu đô thị, khu dân cư, y tế, giáo dục, môi trường …Tính đến nay, đã có 49 dự án đầu tư hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định. Trong số này, đáng chú ý là các dự án trọng điểm, có tính nền tảng thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hôi của tỉnh như: Nhà máy Điện gió Bạc Liêu (với 10 trụ turbine đầu tư giai đoạn 1 đã hoàn thành và vận hành hòa vào lưới điện quốc gia từ năm 2014, giai đoạn 2 với 52 trụ turbine đang khẩn trương xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2015, đồng thời, đang triển khai công tác khảo sát, nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi cho giai đoạn 3 với dự kiến 150 trụ turbine, đưa dự án đầu tư nhà máy điện gió Bạc liêu sau khi hoàn thành cả ba giai đoạn đạt tổng công suất 400MWh); Nhà máy chế biến lương thực xuất khẩu Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, công suất 200 ngàn tấn sản phẩm năm, gắn với việc đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu theo mô hình cách đồng mẫu lớn; Nhà máy da giày An Hưng; May mặc xuất khẩu Hàn Quốc; Khu du lịch sinh thái Hồ Nam; du lịch biển Nhà Mát; Nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao của công ty cổ phần Thủy sản Việt Úc – Bạc Liêu; Công ty Hải Nguyên …

Riêng trong năm 2015, Bạc liêu thu hút các dự án lớn như: dự án điện gió của nhà đầu tư Hàn Quốc (đang trong quá trình khảo sát lập dự án), vốn đầu tư đăng ký 1,1 tỷ USD; khởi công xây dựng nhà máy chế biến cá Chình xuất khẩu của Hàn Quốc tại huyện Hồng Dân; Nhà máy may mặc xuất khẩu Vinatex Bạc Liêu; Nhà máy sản xuất cọc bêtông Khai Long, vốn đầu tư 450 tỷ đồng. Đặc biệt thánh vừa qua đã khởi công xây dựng khu phức hợp sản xuất, nuôi tôm chất lượng cao của Tập đoàn Việt Úc tại xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu với vốn đầu tư ban đầu lên đến 1.000 tỷ đồng. Có thể nói, đây là những dự án hứa hẹn góp phần quan trọng đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bạc Liêu.

Nhìn tổng thể về vị trí địa lý, tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế  và những nỗ lực thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian qua cũng cho thấy một số mặt vấn đề vẫn còn chưa được cân đối. Là một trong những tỉnh thuần nông, thế mạnh mang tầm chiến lược phát triển được tỉnh xác định là nuôi trồng, khai thác, chế biến thuỷ hải xuất khẩu (ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh), bên cạnh đó vẫn cần thiết đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp (lúa, hoa màu, cây ăn trái, sản phẩm nuôi trồng từ nông nghiệp …). Mặc dù tỉnh  đã quy hoạch sản xuất ổn định với 3 vùng sinh thái: vùng ngọt phía Bắc Quốc lộ IA sản xuất lúa, cây ăn trái, hoa màu, vùng nước lợ với nhiều mô hình sản xuất kết hợp lúa - tôm, tôm – cua, cá ...; vùng nước mặn phía Nam Quốc lộ IA, chủ yếu nuôi tôm và các giống loài thủy sản có giá trị khác: cá chình, cá mú, nghêu, sò, sản xuất muối ... cùng với khai thác biển thì Bạc Liêu luôn có tiềm năng lớn về cung cấp nguồn nguyên liêu phục vụ cho công nghiệp chế biến xuất khẩu của tỉnh. Với sản lượng sản phẩm xuất khẩu đạt trên 42.000 tấn/năm, góp phần mang lại kim ngạch xuất khẩu đạt 447 triệu USD trong năm 2015. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thủy sản chiếm 425 triệu USD. Điều này cho thấy công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu đang trở thành ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh.

Bên cạnh đó, yêu cầu phát triển nói chung về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thuộc thế mạnh của vùng quy hoạch phía Bắc quốc lộ 1A và phát triển công nghiệp phụ trợ là những nhu cầu phát triển cần thiết, cần được quan tâm đúng mức để mời gọi, thu hút đầu tư. Hiện tại và trong thời gian tới, ngoài công nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu, Bạc Liêu cần lắm những dự án đầu tư hướng về công nghiệp sản xuất nông nghiệp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng sẳn có như: ngoài việc quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, thiết nghĩ  nhu cầu đầu phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, gia súc gia cầm, thịt đóng hộp, nuôi trồng và chế biến sản phẩm từ da cá sấu, sản xuất hoa màu sạch, công nghệ sản xuất muối… và các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm hỗ trợ phát triển lĩnh vực nông nghiệp như: thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phân bón, phân vi sinh, chế phẩm sinh học, giống cây trồng … Lâu nay, thu hút đầu vào các lĩnh vực này vẫn còn đang bỏ ngõ.

Hy vọng, trong thời gian tới hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh sẽ được chú trọng nhiều hơn để mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bạc Liêu một cách hài hòa, bền vững. Và trong xu thế hội nhập hiện nay, Bạc Liêu luôn sẳn sàng chào đón tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, khai thác và làm giàu trên vùng đất giàu tiềm năng này./.

                                                             NguyênLinh 


Số lượt người xem: 1855 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày