SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
3
9
2
7
5
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 04/07/2013, 08:55

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viêc chức và lực lượng vũ trang

Ngày 27/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 Theo Nghị định, mức lương cơ sở được áp dụng cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở cấp huyện, cấp xã và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở được áp dụng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng nêu trên; đồng thời, mức lương cơ sở cũng được dùng làm căn cứ tính mức hoạt động phí theo quy định, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở và được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Theo quy định, từ ngày 01/7/2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

Về kinh phí thực hiện, nghị định yêu cầu sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) theo dự toán đã được cấp thẩm quyền giao năm 2013 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sử dụng tối thiểu 40% số thu phí, lệ phí được để lại theo chế độ năm 2013 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng tối thiểu 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ đối với số thu dịch vụ. Riêng đối với đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế).

Nghị định cũng yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2012 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cấp ngân sách địa phương.

Trong trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đúng các yêu cầu trên mà vẫn còn thiếu nguồn thì ngân sách Trung ương sẽ bổ sung nguồn để thực hiện mức lương cơ sở.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013. Đối với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng được tính hưởng kể từ ngày 01/7/2013 và thay thế mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của cơ quan có thẩm quyền.

Hồng Khanh


Số lượt người xem: 1892 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày