SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
3
9
4
4
5
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 22/03/2012, 13:15

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và những vấn đề cần quan tâm

Kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2011 so với điều tra các năm trước cho thấy có sự thăng hạng và sụt hạng đột biến của các địa phương trên bảng xếp hạng. Chỉ số PCI tỉnh Bạc liêu năm 2011 giảm 9 bậc so với năm 2010, xếp hạng 39/63 tỉnh, thành trong cả nước và duy trì ở vị trí nhóm “khá”.

 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là gì?

Là thành quả của những nỗ lực hợp tác liên tục giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Dự án Sáng kiến Cạnh tranh Việt Nam của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID/VNCI) do Công ty Development Alternatives Inc thực hiện và quản lý. Báo cáo PCI là ấn phẩm thường niên, được thực hiện dựa trên khảo sát chi tiết cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước. Chỉ số PCI là tập hợp tiếng nói chung của các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam đối với công tác điều hành kinh tế tại địa phương nơi doanh nghiệp đang hoạt động và trên cả nước.

Chỉ số PCI bao gồm 9 chỉ số thành phần, phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế tác động đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Một tỉnh sẽ được coi là thực hiện tốt tất cả 9 chỉ số thành phần nếu có: 1) chi phí gia nhập thị để khởi sự doanh nghiệp thấp; 2) tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng ổn định; 3) môi trường kinh doanh minh bạch và việc tiếp cận thông tin thuận lợi; 4) chi phí không chính thức ở mức tối thiểu; 5) thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện quy định, thủ tục hành chính ít; 6) lãnh đạo tỉnh năng động và sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp; 7) dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và có chất lượng cao; 8) chính sách đào tạo lao động phù hợp; và 9) thủ tục pháp lý giải quyết tranh chấp công bằng và hiệu quả.

(Các đại biểu tại Hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI - 2011 khu vực ĐBSCL)

Kết quả PCI năm 2011 và những vấn đề cần quan tâm

Doanh nghiệp kém lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong năm 2011:

Cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đều kém lạc quan hơn nhiều về triển vọng kinh doanh so với những năm trước. Mỗi năm khảo sát PCI đều hỏi tất cả doanh nghiệp tham gia khảo sát về kế hoạch kinh doanh cho hai năm tiếp theo. Qua các năm, mức độ lạc quan của doanh nghiệp được đo bằng tỷ lệ doanh nghiệp mong muốn mở rộng kinh doanh, có liên hệ với hành vi đầu tư thực tế của doanh nghiệp đến mức nhóm nghiên cứu PCI gọi câu hỏi này là “Nhiệt kế cảm nhận doanh nghiệp”. Nhiệt kế này là một cách đơn giản và dễ thực hiện để đo lường triển vọng kinh doanh trong tương lai gần. Mức độ lạc quan của doanh nghiệp đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, từ 76% doanh nghiệp cho biết sẽ tăng quy mô kinh doanh vào năm 2006 trước khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới xuống mức thấp kỷ lục 47,4% vào năm 2011. Mức độ lạc quan của doanh nghiệp tư nhân, nhóm có có quy ,mô nhỏ nhất bị giảm sút mạnh nhất, do gặp nhiều khó khăn nhất khi giá cả đầu vào gia tăng và khả năng tiếp cận tính dụng giảm. Theo khảo sát chỉ số PCI, doanh nghiệp tư nhân khó tiếp cận được tín dụng của ngân hàng thương mại hơn so với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Dù kém lạc quan về triển vọng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn ghi nhận sự cải thiện trong công tác điều hành của chinh quyền địa phương. Chỉ số PCI có trọng số năm 2011 ở tỉnh trung vị là 59,15 điểm, đạt số điểm cao nhất kể từ khi chỉ số PCI được hiệu chuẩn lại vào năm 2009 và cao hơn gần một điểm so với năm 2009 và 2010.

Xu hướng hội tụ trên toàn quốc về điều hành kinh tế vẫn tiếp diễn. Điểm số tăng ở các tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng và giảm điểm ở các tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng đã thu hẹp sự biến động của chỉ số PCI. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy mức độ thay đổi thấp hơn và các tỉnh xếp hạng thấp ải cách nhanh hơn các tỉnh dẫn đầu. Nói cách khác, các tỉnh ở cuối bảng xếp hạng đang áp dụng thực tiễn tốt của các tỉnh dẫn đầu và cải thiện dần môi trường kinh doanh của mình. Một số yếu tố sau đây có thể lý giải xu hướng hội tụ này qua các năm:

Các đề án quốc gia và các tổ công tác hỗ trợ thực hiện, chẳng hạn Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Đầu tư năm 2005, Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã khuyến khích các địa phương có xếp hạng thấp thực hiện cải cách bằng cách gắn liền những nỗ lực cải ách với chế độ khen thưởng, đề bạt.

Việc xóa bỏ các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh đã góp phần loại bỏ gốc rễ của tâm lý ưu đãi DNNN của cán bộ địa phương khi các doanh nghiệp này chiếm một tỷ trọng lớn về doanh thu và việc làm.

Nỗ lực thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài của của các tỉnh đã dẫn đến xu hướng hội tụ trong áp dụng thực tiễn tốt của các địa phương thành công nhất.

Báo cáo PCI hàng năm đã góp phần vào xu thế này bằng cách đưa ra thước đo chuẩn hóa về công tác điều hành, cho phép các tỉnh có xếp hạng thấp hơn nhận thấy những lĩnh vực cần cải thiện, đạt mục tiêu cụ thể và hướng tới những thay đổi chính sách nhằm nâng cao điểm số của mình.

Mỗi năm, nhóm nghiên cứu PCI đến hơn 20 tỉnh, thành để thực hiện phân tích, chẩn đoán, trao đổi cụ thể về những điểm mạnh, điểm yếu trong điều hành của từng địa phương, đồng thời chia sẻ thực tiễn tốt của các tỉnh dẫn đầu, góp phần cải thiện chỉ số PCI của các địa phương.

Nhiều cải cách của các địa phương có xếp hạng thấp hơn là kết quả của chiến lược hiệu quả – chọn những lĩnh vực dễ cải cách không đòi hỏi phải thay đổi đáng kể về hệ thống thể chế hoặc cân bằng các nhóm lợi ích địa phương. Điều này cho phép các địa phương bắt kịp các tỉnh có xếp hạng cao hơn từng đi tiên phong thực hiện những cải cải cách này.

Những lĩnh vực cải thiện cụ thể: so với kết quả chỉ số PCI năm trước, một tỉnh trung vị cho thấy:

- Thời gian xin cấp đăng ký kinh doanh và giấy phép giảm đi;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp nhiều hơn;

- Tiếp cận tài liệu kế hoạch của tỉnh dễ dàng hơn (bản đồ sử dụng đất và kế hoạch triển khai cơ sở hạ tầng)

- Thời gian tìm hiểu thủ tục hành chính sau khi đăng ký kinh doanh giảm; yêu cầu chi các khoản không chính thức của cán bộ nhà nước giảm đáng kể, và mức độ hài lòng về chất lượng lao động tăng lên.

Những lĩnh vực điều hành cần cải thiện: Không phải tất cả đánh giá của doanh nghiệp đều mang tính tích cực, doanh nghiệp vẫn cho rằng giá đền bù giải phóng mặt bằng chưa hợp lý với giá thực tế trên thị trường; doanh nghiệp đánh giá tính năng động giảm và thái độ của lãnh đạo chính quyền tỉnh với doanh nghiệp tư nhân ít tích cực hơn; và bày tỏ sự không hài lòng và hạn chế sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh tại tỉnh do chất lượng kém.

Các đại diện mới trong nhóm dẫn đầu và biến động lớn trong kết quả xếp hạng: Khác biệt ấn tượng nhất giữa PCI 2011 và điều tra các năm trước và sự thăng hạng và sụt hạng đột biến của các địa phương trong bảng xếp hạng.

Lần đầu tiên trong suốt quá trình thực hiện điều tra chỉ số PCI, cả Bình Dương và Đà Nẳng đều không đứng thứ hạng cao nhất. Bình Dương giảm điểm trong chỉ số tính năng động, tiếp cận đất đai và hỗ trợ doanh nghiệp. Điểm số của Đà Nẳng sụt giảm mạnh trong các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo lao động. Hai tỉnh miền Bắc là Lào Cai và Bắc Ninh vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau những nỗ lực lớn cải thiện công tác điều hành kinh tế của chính quyền tỉnh trong nhiều năm qua.

Hà tỉnh và Bình Phước bước vào nhóm 10 địa phương đứng đầu một cách đáng ngạc nhiên, sau khi ban hành một số quy định và thành lập tổ công tác của tỉnh nhằm cải thiện các lĩnh vực điều hành theo kết quả PCI. Dù những thay đổi này rất ấn tượng nhưng ít khi thấy kết quả của việc thay đổi chính sách thể hiện ngay tức khắc trên bảng xếp hạng như vậy.

Biến động lớn về thứ hạng cũng được ghi nhận theo chiều hướng ngược lại. Hai tỉnh luôn đứng trong nhóm 10 địa phương đứng đầu và là tấm gương điển hình mà nhóm nghiên cứu PCI thường nhắc tới là Vĩnh Long và Bình Định, sụt giảm mạnh trong bảng xếp hạng năm nay. Cả hai địa phương này tiếp tục đà sụt giảm đã khá rõ nét từ năm 2010.

Tóm lại, phương pháp luận của chỉ số PCI đảm bảo duy trì tính ổn định của kết quả xếp hạng. Vì vậy những thay đổi bất thường trong bảng xếp hạng năm nay chủ yếu phản ánh thực tế thay đổi trong cảm nhận của doanh nghiệp về công tác điều hành tại các địa phương.

                                                                  NguyênLinh (theo VCCI)


Số lượt người xem: 3714 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày